นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า


เรารับประกันความพึงพอใจ

ในกรณีที่คุณไม่พอใจในความสดของช่อดอกไม้หรือสภาพของสินค้ารายการใด กรุณาติดต่อหาเราได้ตลอด 24 ชม. พร้อมแนบรูปภาพของสินค้าที่ได้รับ ทางเราจะดำเนินการเปลี่ยนให้คุณด้วยความรวดเร็ว

 กรุณาติดต่อหาเราได้ที่

- โทรศัพท์ : 02-953-8900

- อีเมล : siamflowershop@gmail.com

เราให้บริการตอบปัญหาข้อสงสัยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (9.00 น. ถึง 20.00 น.) และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ (9.00 น. ถึง 18.00 น.)

 
การคืนเงิน:

สำหรับการชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต คุณจะได้รับเงินคืนตามจำนวนของราคาสินค้าที่มีการร้องขอ ซึ่งการคืนเงินจะดําเนินการตามเงื่อนไขของธนาคารของคุณ เนื่องจากสินค้าสามารถเน่าเสียได้ ดังนั้น

   1) หากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้าเพราะสาเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราจะถือว่าคุณได้ซื้อสินค้านั้นแล้ว

   2) หากเราได้พยายามจัดส่งสินค้า 3 ครั้ง แต่ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ในวันจัดส่ง เราจะขอที่อยู่ใหม่สำหรับการจัดส่งหรือรับสินค้า ทั้งนี้เราจะไม่ดำเนินการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 

*เมื่อคำสั่งซื้อได้ถูกส่งออกจากโกดังหรืออยู่ในระหว่างการขนส่ง เราไม่ยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

SIAMFLORIST DOT COM Co.,Ltd..,
90/2 Tessabal-Songkor Rd.,
Lardyao, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.
Our main phone number is 02-953-8900
E-mail address  siamflowershop@gmail.com