นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้แจ้งเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัท siamflorist.com ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะถูกใช้โดยข้อมูลที่ถูกเก็บจากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ :

- ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเก็บผ่านเว็บไซต์ของเรา (ชื่อ, อีเมล, การเลือกใช้ภาษาบนเว็บไซต์) การนำข้อมูลไปใช้ต่อ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้

- ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่คุณสามารถเลือกได้

- ขั้นตอนระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

- วิธีที่คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ 

ทางเราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บจากคุณเพียงผู้เดียว โดยเราจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่คุณให้เราด้วยความสมัครใจผ่านทางอีเมล หรือเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลไปขาย หรือให้เช่า ทางเราขอยืนยันว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตอบสนองความต้องการของคุณ เท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ กับบุคคลที่ 3 เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น ให้ข้อมูลชื่อ และที่อยู่ของคุณกับบริษัทขนส่ง และเราอาจมีการติดต่อคุณผ่านทางอีเมล เพื่อแจ้งข่าวสารที่อาจเป็นประโยชน์ให้กับท่าน เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชันพิเศษ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเว้นแต่คุณจะไม่อนุญาต 

คุณสามารถติดต่อกับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา โดยคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อ :

- เปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลของคุณ

- ลบข้อมูลบางส่วนของคุณ

- แจ้งให้ทางเราทราบถึงข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำตามนโยบายความปลอดภัยดังกล่าว คุณสามารถติดต่อเราได้ทันทีผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล